Besiktning av samtliga balkonger

29 augusti 2012 Reine Jonsson

Våra balkonger har utsatts för väder och vind under 50 års tid. Det innebär att slitage av betongkonstruktionen nu förekommer i varierande grad. Vanligast är synliga skador där betongen spjälkats bort så att armeringsjärn är blottlagt. Det är relativt vanligt att denna typ av söndervittring sker över tiden i betongkonstruktioner. I våra byggnader har processen på vissa ställen påskyndats p.g.a. att man i produktionen tillsatte salt i betongen vintertid för snabbare härdning. Så snart ett armeringsjärn exponeras för syre så börjar det att rosta. För din säkerhet som boende genomförs därför en inspektion av samtliga balkonger. Syftet med inspektionen är att säkerställa balkongernas skick och att därmed upptäcka eventuella brister i konstruktionen.

Vid inspektionen kontrolleras balkongfrontens infästning i golvet genom att knacka och känna på de tre infästningsbalkarna. Golvet synas efter sprickor i betongen och synliga armeringsjärn. Likaså kontrolleras taket över din balkong, d.v.s. undersidan på grannens golv. 

För att kunna utföra denna inspektion krävs att balkongernas betongelement är blottlagda. Du som har trall eller matta måste ta bort den så att golvet är synligt. På balkongfronten är det infästningsbalkarna mot golvet som är viktiga att kontrollera. Nedre delen av balkongfronten måste därmed vara åtkomlig och får ej vara täckt på något vis. Även fronten på balkongtaket (undersidan på ovanstående balkong) måste vara frilagd.

För den som ej kan utföra de förberedande arbetena själv kan Svefab anlitas för hjälp. Kostnaden för detta står den boende för.

Besiktningsmännen som kommer röra sig i våra hus heter Freddie Carlsson och Oskar Segerfelt, Carlsson & Segerfeldt HB. Besiktningarna startar den 15:e september på Näsbydalsvägen 2. Avisering till respektive lägenhet kommer att ske inför besiktning. Ytterligare information med tidsplan för övriga hus kommer senare.

Du som ej kan vara hemma ombeds lämna nyckel på förvaltningskontoret Näsbydalsvägen 2. Underlåtenhet att bereda tillträde för inspektionen, eller frilägga balkongen enligt ovan, kommer att medföra debitering av kostnaden för återbesök.