Balkongbesiktning Ndv. 6 & 4

19 december 2012 Gustav Casselbrant

Nu har datum för besiktning av samtliga balkonger på Näsbydalsvägen 6 och 4 bestämts. Detta kommer att ske:

Näsbydalsvägen 6: 19-20
Näsbydalsvägen 4: 26-27 jan

Observera att för att kunna utföra denna inspektion krävs att balkongernas betongelement är blottlagda. Du som har trall eller matta måste ta bort den så att golvet är synligt. På balkongfronten är det infästningsbalkarna mot golvet som är viktiga att kontrollera. Nedre delen av balkongfronten måste därmed vara åtkomlig och får ej vara täckt på något vis. Även fronten på balkongtaket (undersidan på ovanstående balkong) måste vara frilagd.

För den som ej kan utföra de förberedande arbetena själv kan Svefab anlitas för hjälp. Kostnaden för detta står den boende för.

För mer information, se tidigare nyhet.