Nedan följer avisering för åtgärder relaterade till de problem som upptäckts med fönsterramarna.

Besiktning kommer åtminstone att ske i samtliga lägenheter i hus 10 våning 1-6 samt hus 8 våning 14-16. Därutöver kommer "stickprovskontroller att genomföras i övriga lägenheter. De fönsterramar som bedöms vara felaktiga kommer åtgärdas på plats.

Besiktningarna kommer utförs med start

Måndagen den 26/11

Berörda lägenheter kommer aviseras direkt via brevlådan. Vi ber Er att ha överseende med att vi åter kommer behöva få tillgång till de berörda lägenheterna och ber er plocka undan möbler, blommor, gardiner och eventuell annan utrustning i och framför fönstret till ett c:a 2 meters friutrymme för att glasmästarna ska komma åt att utföra arbetet.

Om ni inte kan vara hemma den aviserade tiden ber vi er lämna väl märkta nycklar i expeditionen Näsbydalsvägen 2 NB.

Kontaktperson för besiktningarna:
Fredrik Boström
Tel:070-529 00 85

Med vänlig hälsning och hopp om ett gott samarbete

Sten Westring,
Maximal Fönstertel: 070-611 47 45