Avgiftsändring för övernattningslägenhet

4 februari 2013 Gustav Casselbrant

Ny avgift för uthyrning av övernattningslägenheten gäller från första mars. Den nya avgiften är:

400 kr/natt

Anledningen till avgiftshöjningen är att styrelsen har bedömt att den tidigare avgiften inte täckte kostnaderna för uthyrningarna. För uthyrningar som är bokade och bekräftade sedan tidigare gäller den tidigare avgiften.