Angående imma på de nya fönstren

27 augusti 2012 Gustav Casselbrant

Eftersom vi nu börjar närma oss hösten vill vi från styrelsens sida påminna våra boende angående "problemet" med imma på fönstren. Detta är i själva verket inte ett problem utan en naturlig följd av att de nya fönstren har ett bättre isolervärde än de tidigare. Att imma är vanligare förekommande på de nya fönstren är alltså inget fel.