En rapport från övergången till Ownit

10 april 2012 Gustav Casselbrant

Den första februari hölls den första frågekvällen, medmöjlighet att hämta ut en digitalbox, inför övergångenfrån ComHem och Alltele till Ownit. Redan förstakvällen kom många medlemmar ner för att ställafrågor och hämta ut sin box. Knappt två veckor senareskedde så övergången och vi gick alla över till Ownitstjänsteutbud. Tekniskt sett gick det hela över förväntanoch mot slutet av första veckan var TV och bredbandså gott som intrimmade.

För att bistå de medlemmarsom behövde extra hjälp med att komma igång med TV, bredband och IP-telefoni erbjöds på platsen hjälp.Det var något som många medlemmar utnyttjade,totalt besöktes drygt fyra hundra hushåll av en teknikerredan under den första veckan.Så här, knappt en månad senare, kan det konstaterasatt två tredjedelar av hushållen nu innehar en digitalTV-mottagare. Vi kan också konstatera att ungefär likamånga har börjat använda Ownits bredbandstjänst,detta motsvarar det tidigare totala gemensammaantalet bredbandskunder hos ComHem och Alltele.

Med det sagt tycker vi inom styrelsen att övergångenhar gått mycket smidigt tillväga.Det som några av medlemmarna har haft problemmed är möjligheten till digital-TV. Att erbjuda kanalernadigitalt var en självklar del i det nya utbudeteftersom det är en övergång som måste ske förreller senare. Eftersom det fortfarande är enklast attanvända det analoga TV-utbudet var det också ensjälvklarhet att hela grundutbudet också skulle erbjudasanalogt åtminstone under den kommande avtalsperioden.

För de medlemmar som tycker att det ärkrångligt att använda sig av digital-TV vill vi därförpåminna om denna möjlighet som i stor grad motsvararden tjänst som erbjöds medlemmarna tidigare.Det enda man behöver göra för att använda sig avOwnits analoga kabel-TV är att göra en kanalsökningpå TV-apparaten.

I övrigt vill vi passa på att påminna om telefonnumrettill Ownits kundtjänst, som har öppet vardagar 18-22och helger 10-19. Ni når dem på: 08-525 07 300. Dehushåll som ännu inte har hämtat ut en digitalboxkan så göra på förvaltningskontoret på Näsbydalsvägen2. De har öppet måndagar 9-12 och torsdagar13-17:30.