Årsstämman uppskjuten!

22 april 2015

Vår förvaltare SVEFAB har inte i tid kunnat levererat föreningens årsredovisning till revisorn. Av detta skäl måste vi senarelägga årets stämma. 

Vi återkommer så snart som möjligt med information om nytt datum.

Styrelsen