Årsstämma 2013

27 mars 2013 Sten Bengtsson

Årsstämma i Brf City äger rum i Grindtorpskyrkan den 25:e april kl 19:00. Fika kommer att serveras från kl 18:30, då ges också möjlighet att ställa frågor till styrelsens medlemmar under informella former.

Under mötet kommer även val av nya styrelsemedlemmar att ske. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen hör i så fall av dig till någon av valberedningens medlemmar: 

Gilbert Carlsson: 08 758 80 97
Benny Billfors: 070 183 27 19
Gunilla Sjödin: 070 395 66 57
Lena Olovsson: 070 314 22 32