Årsredovisning 2012

9 april 2013 Gustav Casselbrant

Nu finns årsredovisningen för 2012 tillgänglig att ladda ner i digitalt pdf-format. Redovisningen delas  även ut i pappersform till föreningens medlemmar senast under torsdagen v15.