Mingel i Kvartersgården 12 maj!

Alla är hjärtligt välkomna till Kvartersgården den 12 maj mellan 18-20.
Träffa dina grannar och mingla. Vi bjuder på lite att dricka och äta.

Styrelsen

Årsstämma 4 juni kl 19.00

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till vår årsstämma den 4 juni kl 19.00 i Grindtorpskyrkan. Kaffe med dopp serveras från kl 18.00. Möteshandlingar kommer att distribueras senast två veckor innan stämman.

Styrelsen

 

Årsstämman uppskjuten!

Vår förvaltare SVEFAB har inte i tid kunnat levererat föreningens årsredovisning till revisorn. Av detta skäl måste vi senarelägga årets stämma. 

Vi återkommer så snart som möjligt med information om nytt datum.

Styrelsen

Grovsopor 4 maj

Nu har du möjlighet att slänga dina grovsopor igen. Den 4 maj mellan kl 17-20 finns Ragn Sell där med sin bil och personal på parkeringen mellan hus 8 och 10. Tänk på att farligt avfall, t.ex. målarfärg inte lämnas här utan ska lämnas hos OKQ8.

Kallelse till årsstämma 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HSB BRF CITY I TÄBY 2015

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening City i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Onsdagen den 6 maj kl. 19:00. Fika serveras från kl 18:00

Plats: Grindtorpskyrkan

Dagordning

  1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman.
  2. Anmälan av stämmoordförandens val...

Sammanfattning av styrelseprotokoll nr 3, 2015

Ekonomi
Föreningen har fortsatt en god ekonomi.

Förvaltning
OVK besiktningen är inte helt klar då det finns drygt 10 lägenheter som på ett felaktigt sätt byggt över ventilationskanalerna i sina lägenheter och detta måste åtgärdas innan besiktningen kan genomföras. 

Styrelsen har beslutat att medlemmarna kostnadsfritt får filter till spaltventilerna....